Động chúa sơn trang bằng gỗ

Động chúa sơn trang bằng gỗ thường được nhiều điện thờ sử dụng nhất, hay có thể làm bằng các chất liệu khác như là bằng đá và sỉ than cũng nhiều người lựa chọn.

LH: 094.533.0463

0945330463