Động ngũ hổ bằng gỗ

Động ngũ hổ bằng gỗ thường sẽ đuọc cơ sở làm bằng gỗ mít và gỗ dổi để có độ bền cao nhất

LH: 094.533.0463

0945330463