Tượng a nan ca diếp

Tượng a nan ca diếp bằng gỗ là tượng thị giả đức phật thích ca mâu ni, 2 ngài được thờ nhiều tại hầu hết các ban tam bảo của chùa trên đất nước việt nam.

Mã SP: SP1012

LH: 094.533.0463

0945330463