Tượng quan âm thị kính

Tượng quan âm thị kính tay bế đứa trẻ con bằng gỗ mít được sơn son dát vàng và thường được thờ tại gian bên của các chùa tại việt nam

LH: 094.533.0463

0945330463