Tượng di lạc dát vàng

Tượng di lạc dát vàng được làm bằng gỗ mít , thường tượng di lặc sẽ được thờ trên tam bảo gồm thên ngài tượng tuyết sơn ngồi một bên.  Ý nghĩa Tượng phật di lạc là để hướng tới tương lai của mọi người luôn luôn an lạc hạnh phúc.

LH: 094.533.0463

0945330463