Tượng thập bát la hán

Tượng thập bát la hán

LH: 094.533.0463

0945330463