Tượng quan lớn đệ tam

Tượng quan lớn đệ tam

Các mẫu tượng quan lớn đệ tam bằng gỗ mít được sơn son dát vàng và các mẫu quan giám sát đệ tam sơn giả cổ

LH:094.533.0463

0945330463